top of page

TJENESTER

Et utviklingsprosjekt starter med å gjøre seg kjent med forretningssiden/verdiene som applikasjonen skal tilføre virksomheten. Deretter ses det på hvordan drift av denne skal foregå etter at prosjektet er ferdig og hvordan applikasjonen skal installeres og utrulles.

Aktiviteten som går på krav til selve applikasjonen og Lean UX inneholder henholdsvis de funksjonelle kravene som skal dekkes, og gjennom Lean UX hvordan brukerne ønsker å opplever applikasjonen (arbeidsmetode, grafisk design, mv). Alt dette dette gir et godt grunnlaget for å bygge applikasjonen gjennom smidig utvikling.

Gjennom iterasjoner sjekkes kravene som ble satt til hele tjenesten (forretningskrav, driftskrav, applikasjonskrav mv.) mot akseptansekravene for å sikre at tjenesten er leveres slik som den ble designet.

bottom of page