top of page

HAR DU EN GOD IDE?

Har du en god ide og trenger hjelp til å realisere programvaren? Da kan vår kompetanse være det du trenger. Vi kan være diskusjonspartner for å spesifisere applikasjonen din slik at det han hentes inn priser for å utvikle den ferdig. 


Vi kan ha tett og daglig oppfølging av framdrift og kostnader og sørge for at utgiftene ikke løper løpsk. Det er jo ikke få applikasjoner som koster mer enn det som man først fikk i tilbudet. Mye av grunnen til dette er manglende spesifikasjon helt fra starten av.  Tilslutt sørger vi for at applikasjonen blir installert og distribuert til brukerne og at drift av applikasjonen ivaretas på en god måte. 

Ta kontakt for å diskutere ditt prosjekt litt nærmere.

GAMMELT PROGRAM - FORNYING?

Har dere programvare i bruk som burde vært oppgradert eller utfaset? En gammel applikasjon som hadde hatt behov for et lite løft, eller en applikasjon som er nesten ferdig utviklet, men som ikke er tatt i bruk.
Vi hjelper dere med alle fasene av en programvares liv. 

bottom of page