top of page

INCAP ECARS - ANALYSEVERKTØY FOR KRAFTSELSKAP

AMS målere installeres nå i rekordfart og i løpet av 2019 skal alle ha nye målere. Dette gir muligheter for bedre analyser av forbruk av strøm hos den enkelte forbruker. Man kan gi tilnærmet sanntidsinformasjon og også benytte informasjonen til å påvirke adferd til forbruker.

 

Undersøkelser viser at man kan oppnå fra 5% til over 20% reduksjon i det totale forbruket ved atferdsendring hos brukeren. Atferdsendring krever ikke store investeringer hos kunden, men er allikevel vanskelige å få gjennomført. Natasa Nord, som forsker på brukeroppførsel ved NTNU, ser også at brukerne oppfører seg som de vil. Dette gjør at for eksempel lavenergihus bruker mer energi enn det som burde være tilfelle. Selv moderate endringer i oppførselen kan ha store innvirkninger på energiforbruket sier hun.

 

Vi utvikler verktøyet Incap ECARS som gir kraftselskapene informasjon og forslag om tiltak som kan videresendes til kunden. Informasjonenen kan bygges inn i generell kundeoppfølging for å styrke kraftselskapets relasjonen med kunden. 

 

Ta kontakt med Bjørn Grønning (bjorn@incap.no/91327928) hvis du er interessert i å høre mer om analyseverktøy for kraftselskap.

bottom of page