top of page

HELHETLIG KVALITETSSYSTEM

Incap benytter et helhetlig kvalitetssystem for programvareutviklingsprosjekter. Der benyttes Service Design Package (fra ITIL) som et overordnet begrep. Lean UX benyttes for å få identifisert de beste brukeropplevelser. Scrum rammeverket den gjennomgående metoden som benyttes for å få en mest mulig smidig utvikling.

 

Grunnen til at Service Design Package benyttes er at leveransen da blir basert på et gjennomgående og helhetlig rammeverk. I Service Design Package er Business requirements, Service requirements, Operational requirements og Transition (release) plan viktige elementer. Dette gjør at blant annet driftsrelaterte krav til applikasjoner inngår som en viktig del av utviklingsprosjektet.

bottom of page