top of page

DIALOG GIR RESULTATER

Vi går aktivt inn i prosessene for å finne de beste brukeropplevelsene. Dette gir oss unik innsikt i hvordan applikasjonen skal fungere og hva som gir den gode følelsen når applikasjonen brukes. Funksjonelt design er avgjørende for at applikasjoner skal få stor verdi. Spesielt er dette viktig for de med handikap. Vi tar disse temaene til bords for å diskutere dem med produkteier (kunden).  

En applikasjon ble utviklet for brukere som var litt ustø på hånden. Ved å lage store lesbare knapper var det mulig å bruke applikasjonen selv om brukeren ristet litt på hånden og hadde et noe svakt syn.

bottom of page